Persbericht: Beleggingen in fondsen van Today’s Tomorrow naar Wijs & Van Oostveen

Tussen Wijs & Van Oostveen ( W&O ) en Today’s Tomorrow ( TT ) is een akkoord gesloten. Het plan is om de beleggingen in de fondsen van TT over te zetten naar W&O. Dit betreft zowel de liquide fondsen in de GFH Paraplu als de For Tomorrow fondsen. De beleggingen in het illiquide GFH Paraplufonds van TT zullen separaat worden afgewikkeld en de participanten zullen daar op korte termijn nader over worden geïnformeerd.

W&O is al meer dan 30 jaar actief in internationaal vermogensbeheer en wordt door de overname nu ook actief in de markt voor aanvullende pensioenen en pensioenuitkeringen. W&O zal ter ondersteuning van deze activiteiten een deel van het personeel van TT overnemen.

TT was vanaf 2012 actief in de markt van Bankspaar- en lijfrenteproducten en had meer dan 150 mio onder beheer en zal na de overdracht al haar vergunningplichtige activiteiten op het gebied van fondsmanagement staken. Ook de subfondsen die onderdeel uitmaken van het FT Paraplufonds, het tweede paraplufonds van TT, zijn onderdeel van de deal met W&O. Today's groep heeft besloten om zich vanaf heden voor de volle 100% te gaan richten op vermogensbeheer. 

In december 2016 is bij AFM-maatregel de handel in participaties van het GFH Europees Aandelenfonds en het GFH Europees Vastrentend fonds van TT opgeschort. Daarbij heeft de AFM voor deze fondsen een curator aangesteld. In november 2017 zijn de liquide beleggingen van de twee GFH fondsen in twee Transitiefondsen ondergebracht. De illiquide beleggingen zijn in de oorspronkelijke GFH fondsen achtergebleven. Vanaf dat moment was aan- en verkoop van participaties in de beide GFH Transitiefondsen weer mogelijk.

Een van de opdrachten voor de curator was op zoek te gaan naar een partij die het beheer van de liquide GFH Transitiefondsen kon overnemen. Na een periode waarin gesprekken zijn gevoerd met verschillende kandidaten hebben de curator en TT overeenstemming bereikt met W&O om de beleggingen van de GFH Transitiefondsen over te nemen.

W&O zal twee nieuwe beleggingsfondsen oprichten: het W&O Europees Obligatiefonds en het W&O Europees Aandelenfonds. Deze fondsen hebben hetzelfde beleggingsbeleid als de GFH Transitiefondsen. De participaties van de deelnemers in de GFH Transitiefondsen zullen in dezelfde verhouding worden omgewisseld voor participaties in het W&O Europees Obligatiefonds en het W&O Europees Aandelenfonds. De beleggingen van de For Tomorrow Fondsen zullen na aanpassing van beleggingsbeleid in de Paraplu van W&O worden ingebracht.

De beleggingen in de twee illiquide GFH fondsen zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, worden afgewikkeld. Na afwikkeling zullen de opbrengsten worden overgedragen aan de GFH-participanten in de fondsen van W&O.

De beoogde overdracht wordt in de komende maanden verder voorbereid en uitgewerkt.

 

Contact

For Tomorrow

Emmastraat 54

1213 AL Hilversum


Tel: +31 [0]35 3035690

Email: info@fortomorrow.nl

Open:
Ma t/m vr: 09.00 - 17:30uur