FAQ For Tomorrow

Onderstaand kunt u de meest gestelde vragen vinden over For Tomorrow, heeft u toch nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op! 

Bent u opzoek naar de FAQ over het GFH Paraplufonds, klik hier

Rekening

Hoe open ik een rekening?

Een rekening kunt u gemakkelijk openen via het openingsformulier.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Als u uw wachtwoord vergeten bent of u kunt niet inloggen kunt u bij de inlogpagina van uw MijnForTomorrow klikken op ''wachtwoord vergeten'', dan ontvangt u een nieuw wachtwoord per e-mail. Het e-mailadres waar het nieuwe wachtwoord heen wordt gestuurd is welke gekoppeld staat aan uw rekening. In de meeste gevallen is dit het e-mailadres dat bij openen is doorgegeven, mocht u het e-mailadres in de tussentijd online in het systeem hebben gewijzigd zal hij daar naar toe worden verzonden. Mocht u problemen ondervinden bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord, neem dan contact met ons op via het nummer +31 (0)35 3035690.

Op welke manier kan ik mijn portefeuille inzien?

Via uw persoonlijke inlog MijnForTomorrow kunt u uw waardeoverzicht te allen tijde inzien, 1 x per maand worden de NAV’s bijgewerkt en krijgt uw waardeoverzicht een update. Mocht u tussentijds vragen hierover hebben dan kunt u ons altijd contacten via +31 (0)35 3035690

Kan ik stoppen en/of switchen?

Tussentijds stoppen met beleggen kan kosteloos op de vaste handelsdag in de maand, dit is altijd de eerste nieuwe werkdag van een nieuwe maand. Heeft het spoed en kan het niet wachten tot de nieuwe handelsdag van de nieuwe maand dan kan dit ook op een ander moment maar dan zijn hier kosten aan verbonden, 0,4% over de transactie waarde per fonds met een minimum van €400,-.

Hoe bewaakt For Tomorrow de privacy van mijn rekening?

De toegang tot uw rekening is streng beveiligd. U kunt uw rekening inzien op de beveiligde omgeving. U ontvangt twee e-mails, 1 met uw rekeningnummer en het document wat voor uw eigen administratie is bestemd en 2 een email met daarin het wachtwoord om in te kunnen loggen binnen uw beveiligde MijnForTomorrow omgeving. 

Hoe maak ik geld over naar mijn rekening?

Wanneer u geld wilt overboeken naar uw For Tomorrow Account dan kunt u gebruik maken van de volgende gegevens.

Naam begunstigde: Today's Paraplufonds
Plaats: Amsterdam
Bank: Rabobank
Bankrekeningnummer: 1688.85.522
IBAN: NL20RABO0168885522
BIC: RABONL2U
Omschrijving: Uw accountnummer en naam bij For Tomorrow


Let op! U bepaalt zelf hoeveel geld u overmaakt. U bent nergens toe verplicht. Maar áls u geld overboekt naar uw rekening, dient dit bedrag, uit kostenoverweging, minimaal € 2.500 te bedragen voor de eerste storting en/of minimaal € 50 voor de periodieke (vervolg) stortingen.

Hoe geef ik een verandering van de invulling van mijn portefeuille door?

Door middel van het invullen van het switchformulier, hierop aangeven wat de verandering is en ondertekend mailen naar info@fortomorrow.nl.

Hoe verander ik mijn periodieke incasso?

Door middel van het invullen van het wijzigingsformulier, hierop aangeven wat het gewenste nieuwe bedrag is, ondertekenen en mailen naar info@fortomorrow.nl.

Ik wil meerdere rekeningen openen bij For Tomorrow. Kan dat?

Ja, bij For Tomorrow kunt u meerdere rekeningen openen. U krijgt dan verschillende rekeningnummers.

Kan ik (tijdelijk) stoppen met beleggen bij For Tomorrow?

Ja, dat kan. Periodiek beleggen is echter wel veiliger, maar als het even niet uitkomt kunt u prima tijdelijk stoppen. Daarmee is beleggen bij For Tomorrow heel flexibel! 

  • Als u volledig wilt stoppen bij For Tomorrow, dient u het wijzigingsformulier in te vullen en deze ondertekend opsturen of e-mailen naar info@fortomorrow.nl. Tevens kunt u ook binnen uw persoonlijke MijnForTomorrow omgeving de verkoop in gang zetten of uw periodieke incasso wijzigen. Mocht u hierover vragen hebben neemt u dan contact op met ons op telefoonnummer +31(0) 35 3035690.
Kan ik kosteloos switchen tussen de For Tomorrow fondsen?

Ja zeker, er is één vast handelsmoment in de maand en dat is de eerste nieuwe werkdag van iedere nieuwe maand. U dient 2 werkdagen voor de nieuwe handelsdag van de nieuwe maand uw wijziging te hebben doorgegeven wil dit worden gewijzigd op de handelsdag. Heeft het spoed en kan het niet wachten tot de nieuwe handelsdag van de nieuwe maand dan kan dit ook op een ander moment maar dan zijn hier kosten aan verbonden, 0,4% over de transactie waarde per fonds met een minimum van €400,-.

Bescherming

Hoe wordt mijn risicoprofiel bepaald?

Als u gaat beleggen is het belangrijk om te weten wat uw doel is. Aan de hand van uw beleggingsdoel, financiële situatie en de hoeveelheid risico die u wilt en kunt nemen, bepaald u zelf of samen met uw beleggingsadviseur welk beleggingsprofiel het beste bij u past. Ook kunt u uw profiel bepalen via een door ons geïnitieerde website waar uw profiel door een aantal vragen te beantwoorden voor u bepaald wordt. Dit kan via bepaaljeprofiel.nl

Hoe zijn mijn beleggingen beschermd?

Uw geld is en blijft gewoon van u, ook als For Tomorrow of een van haar aandeelhouders failliet gaat. Beleggingsfondsen zijn wettelijk verplicht hun vermogen juridisch af te scheiden van het vermogen van de beheerder van het fonds. Het For Tomorrow Paraplufonds en For Tomorrow zelf zijn aparte juridische entiteiten waardoor het vermogen van het For Tomorrow Paraplufonds volledig is afgescheiden van het vermogen van For Tomorrow. Dit betekent dat als For Tomorrow onverhoopt failliet zou gaan, het geen gevolgen heeft voor het For Tomorrow Paraplufonds en uw belegging. Wel zal er in dat geval dan een andere beheerder moeten worden aangesteld. Uw beleggingen zijn en blijven dus gewoon van u. Dat is verder geborgd doordat wij aan strenge vermogens- en verzekeringseisen dienen te voldoen met regelmatig controle door AFM en DNB.

Hoe veilig is mijn belegging?

Bij het openen van een account treedt Today’s Tomorrow op als beheerder van beleggingsfondsen. Today’s Tomorrow bewaart de beleggingen van haar klanten in onafhankelijke stichtingen. Deze stichtingen naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam. De stichtingen hebben als enig doel het bewaren van activa van beleggingsfondsen en streven geen commerciële doeleinden na.

Wat gebeurt er met mijn rekening als For Tomorrow in de financiële problemen komt?

De effecten worden aangehouden op een rekening die op uw naam is geopend bij één van de aangesloten depotbanken. Mocht er een tekortkoming ontstaan bij For Tomorrow, zult u hiervan geen problemen ondervinden. Uw vermogen is op deze manier gescheiden van het vermogen van For Tomorrow.

Welke partijen houden toezicht op For Tomorrow?

For Tomorrow is onderdeel van Today’s Groep. Today’s Groep heeft een transparante organisatiestructuur met strikte interne controles. Uiteraard beschikt Today’s Groep over alle benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de De Nederlandse Bank (DNB). Tevens is Today’s Groep deelnemer aan het Dutch Securities Institute (DSI) en aangesloten bij het klachteninstituut financiële dienstverlening (KiFiD).

Polis overboeken

Ik heb een polis bij een andere verzekeraar, kan ik dit overboeken?

U kunt middels onze overstapservice zeer snel en  gemakkelijk deze polis laten overboeken naar For Tomorrow. Heel gemakkelijk zelfs. U kunt dit doen middels het oversluitformulier. Wij vragen voor de gehele overdracht van uw huidige polis naar For Tomorrow maar €145,-. For Tomorrow is deelnemer in het PSK register, wat een snelle overdracht bevordert (gemiddeld 2 weken).

Welke polis kan ik overboeken?

De volgende polissen kunt u overboeken naar For Tomorrow:

Polis voor uw pensioen (‘lijfrentepolis’)
Polis waarmee u vrij vermogen opbouwt (‘kapitaalverzekering’)
Polis voor de studie van uw kinderen
Polis voor de aflossing van uw hypotheek (‘Kapitaalverzekering Eigen Woning’)*
Polis voor uw gouden handdruk (‘Stamrechtverzekering’)*
* Voor het overboeken van deze polissen adviseren wij u gebruik te maken van de expertise en kennis van een financieel adviseur.

Welke polissen kan ik niet overboeken?

De navolgende polissen kunt u helaas niet overboeken naar For Tomorrow:


-Polissen van het collectieve pensioen van uw werkgever
-Polissen die al elke maand of jaar een bedrag uitkeren
-Polissen waarbij aandelen zijn geleased

Hoe gaat het overboeken van een polis?

Wilt u uw polis overboeken? U vult het oversluitdocument en het openingsdocument voor het openen van een rekening in. Dit kunt u vinden onder, “Open een rekening” rechts bovenin op de website, polis overboeken. Zodra we de documenten getekend hebben ontvangen dan regelen wij dat de huidige polis wordt opgezegd en het geld (‘afkoopwaarde’) wordt overgeboekt naar uw nieuwe rekening bij For Tomorrow. Voor deze administratieve handeling vraagt For Tomorrow €145,-

Box 3 - Vrij Vermogen

Wat houdt de extra vrijstelling Box 3 in?

Er zijn mensen met een kapitaalverzekering die is gesloten vóór 14 september 1999. Deze levensverzekering heeft een gunstiger fiscaal regime en kent een extra niet geïndexeerde vrijstelling in Box 3 van 123.428 euro per belastingplichtige tot uiterlijk 14 september 2029. Dat maakt deze polis erg interessant. Er kunnen echter wel nadelen aan een dergelijke polis zitten: zo vervalt de vrijstelling indien het verzekerde kapitaal of de premie wordt verhoogd, of dat de einddatum is verlengd na vermelde datum. Indien de verhoging destijds is vastgelegd in de polis mag het wel. Win derhalve goed advies in voor u iets aan de polis wijzigt.

Wat betekent vrij vermogen Box 3?

U kunt bij For Tomorrow ook een Box 3 Vrij beleggen rekening openen. U kunt nog steeds beleggen voor een aanvulling op uw pensioen of bijvoorbeeld de aflossing van uw woning, maar uw vermogen wordt belast in Box 3.

Dit betekent dat u jaarlijks over de waarde van uw beleggingen, over een fictief rendement van 4%, 30% belasting betaalt. Afgezonderd van schulden en uw heffingsvrije vermogen, komt dit neer op een vermogensbelasting van 1,2% per jaar. U bent echter vrij in het uitkeren van uw vermogen en kunt indien noodzakelijk direct over tegoeden beschikken zonder fiscale consequenties.

Dienstverlening

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de dienstverlening?

Wij proberen alles te doen om u een optimale service te bieden, mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, ontvangen wij de klacht graag schriftelijk per e-mail of per post. Voor klachten over onze dienstverlening hebben wij de volgende klachtenprocedure opgesteld.

Contactgegevens klacht:

E-mailadres

info@fortomorrow.nl 

Postadres

For Tomorrow
Postbus 139
1200 AC
Hilversum

Met welk minimum bedrag kan ik beginnen met beleggen?

Het minimum bedrag is een eenmalige storting van €2.500,- of €50,- periodiek.

Hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering?

Bij een beleggingsverzekering is de overlijdensrisicoverzekering (orv) vaak inbegrepen. Dit is mede de oorzaak voor de ondoorzichtigheid van deze polissen. Bij banksparen zit een orv er niet automatisch bij. Een bank kunt u echter wel verplichten een orv af te sluiten. Deze kunt u afsluiten waar u wilt.

Kan ik mijn bestaande lijfrente overboeken?

Elke bestaande lijfrente kan worden overgeboekt, dit gaat als volgt:
– Er wordt een verzoek tot overboeking van de overdrachtswaarde gestuurd naar uw verzekeraar.
– De bepaalde waarde wordt omgezet naar een belegging in een bankspaar- beleggingsrecht.

Risico’s: u kunt bepaalde fiscale regelingen verliezen (o.a. oud regime polis). Indien u hier vragen over hebt, kunt u, u  laten adviseren door een fiscaal expert. 

Kan ik mijn ontslagvergoeding bij For Tomorrow onderbrengen?

Ja. Sinds 1 januari 2010 is er een nieuwe oplossing voor een ontslagvergoeding beschikbaar: het banksparen voor stamrecht.
De opties tot die tijd waren:

  • direct uitbetalen,
  • een lijfrente afsluiten of
  • een stamrecht bv oprichten

De overheid heeft banksparen voor stamrecht in het belastingplan opgenomen om de keuzemogelijkheid uit te breiden en meer concurrentie te bieden voor ontslagvergoedingen.
Banksparen via For Tomorrow maakt het mogelijk om fiscaal gunstig vermogen op te bouwen om een hypotheek af te lossen of pensioen op te bouwen. Tot de introductie hadden verzekeraars een monopolie positie op het gebied van pensioenopbouw en belastingvrij sparen voor de aflossing van de hypotheek. Via For Tomorrow leidt dit tot lagere vaste kosten, meer transparantie en betere beleggingsmogelijkheden, ook voor uw ontslagvergoeding/stamrecht.

Geeft For Tomorrow advies?

Nee, For Tomorrow geeft in geen enkel geval advies. Wel kunnen wij u doorverwijzen naar verschillende, onafhankelijke financieel adviseurs. For Tomorrow biedt Execution Only dienstverlening aan, dit betekent dat u zonder hulp van een adviseur (van For Tomorrow) een product afsluit, vandaar wij altijd aanraden uw plannen met een financieel adviseur te overleggen. Als aanbieder van een financieel product zijn wij wel verplicht om u aan een passendheidstest te laten deelnemen, deze test geeft door middel van een aantal vragen u inzicht over hoeveel u weet van beleggen en hoeveel risico u durft en kan nemen. De uitslag van deze test is tevens niet bindend. Voorbeeld: als er uit uw test een defensief resultaat komt, staat het u alsnog vrij om in een ander profiel te gaan beleggen, dit komt door Execution Only methode. Het voordeel van Execution Only is dat u in principe alle vrijheid heeft om te beleggen. Bij advies is men verplicht een beleggingsprofiel in te vullen en binnen de bandbreedte te blijven.  

Box 1 - Banksparen

Wat is banksparen in box 1?

Banksparen in Box 1 is een vorm van vermogensopbouw met een belastingvoordeel! Uw inleg komt op een geblokkeerde rekening en is pas na een bepaalde tijd te gebruiken voor uw pensioen. U belegt uw gestorte vermogen in de fondsen of profielportefeuilles van For Tomorrow en profiteert eenvoudig van ontwikkelingen op de beurs.

Het bedrag dat u jaarlijks stort naar uw rekening, mag u fiscaal aftrekken van uw inkomen. Daarom is de rekening geblokkeerd voor opnames. Uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kunt u het opgebouwde vermogen laten uitkeren. Indien u het vermogen eerder wilt laten uitkeren, heeft dit fiscale gevolgen. Als u aan alle voorwaarden van de wet Banksparen voldoet, wordt uw vermogen pas bij uitkering belast in Box 1. In veel gevallen wordt dit vermogen dan tegen een lager belastingtarief afgerekend, waardoor u een fiscaal voordeel behaalt. Daarnaast betaalt u over dit deel geen belasting in Box 3, wat jaarlijks al leidt tot een fiscaal voordeel van 1,2%.

Wat zijn de voordelen van banksparen?

Het voordeel van banksparen is dat van uw inleg -zeker in de eerste helft van de looptijd- minder kosten worden ingehouden dan bij een traditionele levensverzekering ( ook wel lijfrenteverzekering, beleggingsverzekering of “woekerpolis”).
U kunt zelf ook makkelijker zien welk deel van uw inleg wordt gebruikt om te te beleggen, los van de kosten van een eventuele overlijdensrisicoverzekering (een overlijdensrisicoverzekering kunt u bij een verzekeraar afsluiten).
Bovendien kunt u als u op een later moment wilt stoppen met beleggen gemakkelijker zien welk bedrag er is opgebouwd zonder de ingewikkelde kosten- en afkoopwaardebepalingen zoals bij een levensverzekering.

Wat zijn de voorwaarden van een For Tomorrow bankspaar beleggingsrekening?

De spelregels:

  1. U mag het geld niet zomaar opnemen. Als u het voortijdig opneemt verliest u het belastingvoordeel en moet u een boete betalen.

  2. U mag niet onbeperkt storten op uw For Tomorrow bankspaarrekening. Er geldt een maximaal bedrag per jaar; de ‘jaarruimte’. Deze jaarruimte is afhankelijk van uw pensioentekort. De reserveringsruimte kunt u door uw financieel adviseur, accountant of fiscalist laten bereken. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf berekenen op de website van de Belastingdienst.

  3. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, moet u met het opgebouwde kapitaal een inkomen aankopen. U gaat naar een bank of verzekeraar naar keuze en vraagt hoeveel inkomen zij u bieden voor het geld op uw pensioenrekening. Dit kan levenslang of voor een bepaalde periode worden uitgekeerd.

  4. Over de uitkering betaalt u inkomstenbelasting. Het is dus een bruto inkomen wat u aankoopt. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van de belastingschijf waar u dan met uw totale inkomen in valt.
Geldt de garantieregeling ook voor banksparen?

De Nederlandse bank garandeert 100.000 euro op spaargeld bij het failliet gaan van de bank op een spaarrekening. Deze regeling maakt onderdeel uit van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat u bij ons vaak vol belegd bent heeft u geen last van een onverhoopt faillissement. De aandelen en obligatie zijn immers van uzelf en niet van ons.

Mijn banksparen en/of de lijfrente keert uit. Wat moet ik doen?

Wanneer men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt moet men het gespaarde bedrag uit laten keren. Dit kan via een Direct Ingaande (Bancaire) lijfrente. Wilt u op voor uw pensioengerechtigde leeftijd met pensioen een deel laten uitkeren dan moet u het tegoed in elk geval in 20 + het aantal jaren voor uw pensioengerechtigde leeftijd laten uitkeren. Dus stel uw pensioengerechtigde leeftijd is 65 en u wenst reeds vanaf uw 60 jaar een uitkering vanuit het opgebouwde tegoed dan komen de 5 jaar tot uw 65ste erbij. Uw gespaarde/belegde bedrag wordt dan door 25 jaar gedeeld. Indien u wacht tot uw pensioengerechtigde leeftijd dan mag het tegoed in tenminste 5 jaar worden uitgekeerd.

Tarieven en Kosten

Wat is de AEX index?

De Amsterdam Exchange Index geeft een gewogen gemiddelde weer van de aandelenkoersen van de grootste aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs.
De AEX wordt gezien als de graadmeter voor deze beurs en ook vaak als graadmeter van de Nederlandse Economie. In de AEX zijn de 25 grootste aandelenfondsen van de Amsterdamse beurs opgenomen.

Wat betekent de AEX index voor mij?

De AEX is dus een graadmeter van de beurs in Amsterdam. Veelal bestaat deze graadmeter uit (van oorsprong) Nederlandse bedrijven. De AEX geeft dus een indicatie van ‘hoe het gewogen gaat’ op de Amsterdamse beurs. Statitisch onderzoek wijst uit dat de bewegingen van de AEX-index zo goed als 1 op 1 meebewegen (correlatie van bijna 1) met de europese graadmeter de Eurostoxx 50.

 

Wat is dividendbelasting?

Op uw beleggingen (zowel in Box 1; banksparen alsmede Box 3 ; vrij vermogen) wordt op uit te keren dividend een bronbelasting ingehouden van 15%.

Deze ingehouden dividendbelasting dient u voor de berekening van uw teruggaverecht in de formule in te vullen zoals hieronder weergegeven. Dit geldt voor uw beleggingen in Box 3 alwaar u deze teruggaaf zelf op die wijze kunt verzorgen. Voor beleggingen in Box 1 is er een mogelijkheid tot collectieve teruggaaf die nu per 1 januari 2013 lichtelijk wordt aangepast.

Toelichting
Met ingang van 1 januari 2013 (en daarvoor reeds op 1 januari 2008) is de Nederlandse regeling voor de tegemoetkoming van buitenlandse bronbelasting bij Nederlandse fiscale beleggingsinstellingen (FBI) gewijzigd. In concreto heeft dit (positieve) gevolgen voor deelnemers die beleggen in een FBI.

Sinds 1 januari 2008 hoeft een FBI de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op haar dividenduitkering niet af te dragen indien en voor zover ten laste van inkomsten van de FBI Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting is ingehouden. Deze afdrachtskorting komt daarmee het resultaat van deze FBI waarin u belegd ten goede. Ook is de tegemoetkoming voor buitenlandse bronbelasting in de vorm van deze betalingskorting in veelal ruimer dan in de oude regeling.

De FBI krijgt veelal meer compensatie voor buitenlandse bronbelasting op haar inkomsten. Echter. daar staat tegenover dat Nederlandse rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan Nederlandse vennootschapsbelasting en die beleggen in een FBI. veelal beperkt of slechts deels nog recht hebben op teruggave van dividendbelasting ingehouden door de FBI. U kunt daarbij denken aan een Nederlandse stichting pensioenfonds of een andere Nederlandse stichting of vereniging zonder belaste activiteiten.

De teruggave van door een FBI ingehouden Nederlandse dividendbelasting is niet mogelijk indien en voor zover de FBI een korting buitenlandse bronbelasting claimt voor de afdracht op de door haar ingehouden Nederlandse dividendbelasting over de uitkering aan de beleggers.

Zo krijgt een Nederlands pensioenfonds alleen de ingehouden dividendbelasting terug voor het deel dat ziet op de Nederlandse dividendbelasting in de afdrachtskorting of de volledige Nederlandse dividendbelasting als er geen afdrachtskorting door de FBI is geclaimd.

De wettelijke formule voor de berekening van het recht op teruggave is:

Teruggave = Di – ((Di:Dt)xBbr)
Di = Dividendbelasting ingehouden ten laste van betreffende belegger
Dt = Dividendbelasting totaal ingehouden voordat de afdrachtvermindering wordt toegepast
Bbr = Buitenlandse bronbelasting waarvoor afdrachtvermindering is geclaimd

Wanneer kan ik toe- of uittreden tot de fondsen?

Toe- of uittreden vindt plaats op de eerste nieuwe werkdag van een nieuwe maand, vraag naar het overzicht van alle handelsdagen binnen het jaar of kijk op dit overzicht. U kunt uw opdracht schriftelijk, of per email (info@fortomorrow.nl) doorgeven uiterlijk 2 werkdagen voor de nieuwe handelsdag van de nieuwe maand.

Contact

For Tomorrow

Emmastraat 54

1213 AL Hilversum


Tel: +31 [0]35 3035690

Email: info@fortomorrow.nl

Open:
Ma t/m vr: 09.00 - 17:30uur